დრო:23:34:57თარიღი:პარასკევი 19 აგვისტო 2011

ენობრივი ვერსია:

ცხელი ხაზი:
43 81 81
43 81 81

საქართველოს კონტროლის პალატა


Untitled

25.07.2011

GIZ-ის პროექტი

კონტროლის პალატის დელეგაცია ქ. ბონში

Untitled

18.07.2011

ელექტრონული აუქციონი

ელექტრონული აუქციონის ფორმით პრივატიზაციის მიზნით გასაყიდად გამოტანილი იქნება სახელმწიფო...

მნიშვნელოვანი სიახლეები

g3

14.07.2011

„დემოკრატიული მმართველობა საქართველოში...

რუსთავის იუსტიციის სახლში USAID-ის პროგრამა გაიხსნა.

იხილეთ დეტალურად

Untitled

06.07.2011

სალექციო კურსი: „საჯარო სექტორის აუდიტი“

ტესტირებაგავლილ სტუდენტებს შესაბამისი სერტიფიკატები გადაეცათ.

იხილეთ დეტალურად

untitled

23.06.2011

შეხვედრა ბათუმელ სტუდენტებთან

შეხვედრის მიზანი იყო სტუდენტებისთვის კონტროლის პალატის საქმიანობის გაცნობა.

იხილეთ დეტალურად

თავმჯდომარე

Levan Bejashvili

მოხარული ვარ, რომ  ეწვიეთ  საქართველოს  კონტროლის  პალატის  ვებგვერდს. თქვენი ინტერესი ამ ინსტიტუტის საქმიანობისადმი ჩვენთვის არის სტიმული და ამავე დროს უდიდესი პასუხისმგებლობა, რომ საქმიანობა წარვმართოთ იმგვარად, როგორც ეს შეესაბამება სახელმწიფო საფინანსო-ეკონომიკური კონტროლის უმაღლესი ორგანოს სტატუსს.ჩვენი მიზანია მაღალკვალიფიციური, მიუკერძოებელი და საერთაშორისო სტანდარტების  შესატყვისი აუდიტორული მომსახურებით ხელი შევუწყოთ სახელმწიფო სახსრებისა და სახელმწიფოს სხვა მატერიალური ფასეულობების ოპტიმალურ, გონივრულ გამოყენებასა და ეფექტიან ადმინისტრირებას საქართველოს მოქალაქეთა სასიკეთოდ.ჩვენი საქმიანობა ეფუძნება...

იხილეთ ვრცლად
Press center

საერთაშორისო ურთიერთობებიგანმეორებითი აუქციონი

იხილეთ დეტალური ინფორმაცია

განმეორებითი ელექტრონული აუქციონის ფორმით პრივატიზაციის მიზნით გასაყიდად გამოტანილი იქნება სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული შემდეგი ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 12 ლოტად:

იხილეთ სრულად: PDF ვერისა

საჯარო ინტერესის ნუსხა

იხილეთ დეტალური ინფორმაცია

ნუსხაში შეტანილი პროგრამა თუ ღონისძიება არის განსაკუთრებული საჯარო ინტერესის არეალში. პროგრამისა თუ ღონისძიების ნუსხაში შეტანით საქართველოს კონტროლის პალატა საჯაროდ აცხადებს, რომ ღონისძიებას, პროგრამას, მის განმახორციელებელ სუბიექტს თუ მთლიანად სისტემას განსაკუთრებულ ყურადღებას მიაქცევს.

ბუკლეტი კონტროლის პალატის შესახებ

ასევე გვნახეთ:

TrailersHut.comTrailersHut.comTrailersHut.comTrailersHut.comAdd me to Skype